englishdeutschfrançaisespañolnederlands
Ginkgo biloba
THE GINKGO PAGES
indexthe namehistoryfossilsthe treepropagationusagebonsaiartwherenewslinks
literaturephotos - videosfaqphoto specialawardssearch-sitemapforum-blogguestbooktwitter
leaf

 
Cor KwantCor Kwant 
More info click here.
leafNews+
follow me on Twitter
WHAT 'S NEW
OTHER TOPICS

 
WHAT'S NEW
.
Last updates:

* Update new topic: 2nd generation A-bombed Ginkgo tree planted at UN Geneva, Oct. 3.

* New photo on Photospecial page: Old Ginkgo tree, Maldegem, Belgium + video.

Enter your email address below
to subscribe to updates of 
The Ginkgo Pages
website and forum-blog by email:


Delivered by FeedBurner

MORE UPDATES OF MY PAGES:
* New photo on Photospecial page: Many Ginkgo  trees in Zwolle, Cemetery Kranenburg.
* New photo on Photospecial page: Ginkgo  leaf.
* New topic: 2nd generation A-bombed Ginkgo tree to be planted by UNITAR.
* New photo on Photospecial page: My Ginkgo  seedling 1 week old.
* Added microphoto of Ginkgo stem cross section on my Wood-page.
* New photo on Photospecial page: Sprouting Ginkgo leaves in spring.
* Added to Art-page: Text and pictures first Western documentation of Ginkgo in China.
* Added on Nancy-page: photos of Ginkgo leaves on door to The Ecole de Nancy Museum, Nancy Art Nouveau by Jacques Gruber.
* New topic: The Ginkgo Tweets: 2500+ followers on Twitter!
* New photo on Photospecial page: Fallen Ginkgo leaves.
* New topic: The Ginkgo Pages Forum/Blog in 2015.
* New topic: My website and blog are archived in the National Library of the Netherlands Web Archive (Webarchief van Nederland Koninklijke Bibliotheek) for present and future generations.
* New photo on Photospecial page: potted Ginkgo in fall colours.
* Added photos of Ginkgo trees 5th Avenue NYC, Washington Square Park and Philadelphia on Where-page and Empire State building and Ginkgo tree.
* Added on Propagation-page: video of deer eating Ginkgo seeds in Japan.
* Added spherical panorama photo of Hiroshima Ginkgo at Hosen-Ji.
* Added Art-page Picture gallery: work by Tom Phillips  A Humument Page 297 + Portrait of Iris Murdoch.
* New Photo on Photospecial page: Ginkgo trees in Bologna, Italy.
*Added new Ginkgo bonsai photo.
* Added new theory about the spelling of Ginkgo: on my Name-page.
* Added on Literature-page and Dalou-page: book The  Subtropical  Vegetation of Southwestern China by Cindy Q. Tang (contains chapter Dalou Mountains).
* New topic: The Ginkgo Tweets: 2000+ followers on Twitter!
* New supersized photos on my Photospecial page: Ginkgo huttonii fossil leaves.
* New supersized photo on my Photospecial page: Spring: my seedlings are alive!
* New supersized photo on my Photospecial page: Snow covered Ginkgo tree.
* Added: Asteroid Ginkgo to Name-page.
* New topic: Asteroid Ginkgo.
* New supersized photo + video on my Photospecial page: 4 Ginkgo trees, planted c. 1882, Strasbourg in France.
* Added new photo of female tree: leaves fall before the seeds.
* New topic: Contributions by Peter del Tredici, Harvard University.
* New topic: Story about the Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden.
* Added special page on Bonsai-page with dwarf (penjing) Ginkgo trees from China, photos by James Wilkins.
* New topic: Oliver Sacks: Night of the Ginkgo (The New Yorker).
* Two new supersized photos on my Photospecial page: Buddha and two Ginkgo trees, Artis Zoo, Amsterdam.
* New topic: The Ginkgo Tweets: 1500+ followers on Twitter!
* Two new supersized photos on my Photospecial page: Ginkgo tree Hortus botanicus Leiden, 1785 + female branch.
* New topic: Video of  transplanting 750-year-old Yonggyeri Ginkgo tree in South Korea.
* New supersized Photo of the Month on photospecial page: Raindrops on Ginkgo leaf.
* New Photo of the Month on photospecial page: Sprouting Ginkgo seeds.
* Added to my Art-page: woodblock print of 'Miss Ginkgo', Edo period.
* New Photo of the Month on photospecial page: My Ginkgo seedlings.
* New topic: Cretaceous stick insect fossil mimics Ginkgo foliage.
* New topic: New Ginkgo cultivars and names list.
* New Photo of the Month on photospecial page: Huge ginkgo in Winston-Salem, NC.
* New topic: The Ginkgo Tweets: 1000+ followers on Twitter!
* New Photo of the Month + video on photospecial page:   Ginkgo trees in Amsterdam in fall.
* Added photo of Ginkgo in St. Petersburg, Russia.
*Added on my Usage-page: music video of popular nursery song Ginkgo biloba.
* New Photo of the Month on photospecial page:   Ginkgo leaves with green edges.
* Update of Art Nouveau and Ginkgo in Nancy : new photos Banque de Paris (door handle) and Museum Ecole de Nancy.
* New Photo of the Month on photospecial page:   Art Nouveau entrance door to Ecole de Nancy Museum adorned with Ginkgo leaves .
* New Photo of the Month on photospecial page:   Ginkgo leaf with raindrops.
* Added Ginkgo tree photos: USA - Wissinoming Park, Philadelphia, PA + UK - Kinnersley Castle, Herefordshire.
* Update of Fossils-page : picture gallery: Ginkgo adiantoides, Unterwohlbach Formation, South Germany.
 

I don't mention minor updates here. Not all changes are updated on the German/French/Dutch summaries.
 
 

blogforumyoutubeGuestbookfollow me on Twitter

Bookmark and Share


OTHER TOPICS

The Ginkgo Pages Forum-Blog in 2015
Do you know I maintain a blog/forum about the Ginkgo since 2005?

Blog header

Take a look: 2015 overview

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December2nd generation A-bombed Ginkgo tree to be planted by UNITAR

2nd generation A-bombed Ginkgo planted by UNITAR

UNITAR’s initiative is called "Green Legacy Hiroshima" in which UNITAR is working with Hiroshima institutions and United Nations Office at Geneva (UNOG) Director-General to coordinate and arrange the planting of a Ginkgo Atomic bombed tree sapling from Hiroshima, in the Ariana Park of the Palais des Nations, the UN headquarters in Europe.  The Ginkgo tree will symbolise hope, resilience and peace, as well as generosity and beauty. The seeds and saplings of A-bombed survivor trees are being sent by the Green Legacy Hiroshima team to symbolic sites around the world, with activities unfolding in some 25 countries.
The Secretary-General Mr. Ban Ki-moon will personally plant the tree at the Palais des Nations later this year.
 
 

Planting of Ginkgo sapling, Geneva
Ban Ki-moon planting the Ginkgo sapling
United Nations Office, Geneva
October 3, 2016

Read more:
UNITAR: herehere + here + here
Facebook UNITAR
On my blog
On my website


National Library of the Netherlands Web Archive
My website has been archived by the Internet Archive Wayback Machine since I started it in 1999:  archive of my old website address + archive of my new url.

Now a recent project (2011) in the Netherlands by The National Library of the Netherlands Web Archive - Webarchief van Nederland Koninklijke Bibliotheek - selected and archives my website The Ginkgo Pages and my blog for present and future generations.


line

 Webarchief van Nederland Koninklijke Bibliotheek
National Library of the Netherlands Web Archive

The selection of the Web Archive focuses on websites
containing scientific and cultural content.
Another area of interest is innovative websites.

Comments on my blog will not be archived.
Added this recognition to my Awards-page.

Text:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://kwanten.home.xs4all.nl/
http://ginkgopages.blogspot.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 8 november 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.
De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 8 november 2015 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:
Peter de Bode, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
webarchivering@kb.nl

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
http://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering

Met vriendelijke groet,
Lucinda Jones
Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt
.Transplanting 750-year-old Yonggyeri Ginkgo in South Korea
Spectacular video on YouTube by Daeji Development Co., Ltd, Seoul of the transplanting of a 750-year-old Ginkgo tree, Kyungbuk Ahndonggun Yonggyeri, South Korea. This Ginkgo tree is 31 m in height, girth 14 m and is one of the biggest of South Korea, National monument no.175. The transplant is listed in the Guinness World Records register in 2013.
 The Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden

Below follows a summary by Kjell Andersson of two of his articles1 about

The Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden.

Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden (photo Tore Hagman)
"The Hellekis manor is situated on the southern shore of lake Vänern and on the northward slopes of the plateau mountain Kinnekulle in southern Sweden. The climate is very mild (zone I). In front of the large manor house there is a park with old trees. The ginkgo stands alone outside a hornbeam hedge which delimits the park against planthouses, restaurant and parking space.
According to the owner Wilhelm Klingspor the ginkgo was planted in 1902 (or 1903) when the manor was visited by Eric Nyström, a geologist who spent much of his life in China. In all probability Nyström brought a ginkgo cutting (no seeds) with him from China.
The sex of the plant was unknown or forgotten later on. It grew well but must have met with an accident in its youth, for now it has one thick stem and one more slender stem. The thicker one has a circumference of 2.09 meters and the smaller one 1.09 meters as measured 1.3 meters above ground on 3 november 2014. The stems are united at ground level.

In 2005 the ginkgo created sensation. Someone found a handful of seeds under it. It was noted that the seeds emitted a distinct smell. After 2005 the tree produced a handful or two almost every year.

Last spring 5 May 2014 my photographer friend Tore Hagman and I visited the tree. I found that it was a female tree.

Now there are three possibilities:
1. A little pollen has begun to reach the tree most years.
2. Parthenocarpy. It is not uncommon that dioicous female trees who are not pollinated produces some fruit without seeds. In ginkgo's case there would be seeds without an embryo and nutritive tissue.
3. A theoretical possibility is that this female tree produced some male gametangia and has been fertilized by them. Peter Crane mentions this possibility in his book 'Ginkgo' (2013) but no literature reference is mentioned, and he thinks this is not very likely to happen. Moreover - in this case the enormous number of pollen grains produced by even a small number of male gametangia would have given much more seeds.

On november 3 this year Tore and I visited the tree. Klingspor had called and told me that it still retained its yellow leaves and that now there were many seeds. The seeds were ripe and the outer tissue was often soft and decaying. The smell was distinct but not very bad in my opinion. We saw hundreds of seeds lying on the ground and many were still on the tree. We controlled several seeds and we always found them filled with a soft green tissue which I interpreted as an embryo and reserve nutrition. I do not think this can be parthenocarpy. So the tree must have been pollinated.

Seeds on Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden (photo Tore Hagman)
Many seeds on this Ginkgo tree.
ovules on Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden (photo Tore Hagman)
Seeds of Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden (photo Tore Hagman)
Seeds of Ginkgo at Hellekis manor, Kinnekulle, Sweden (photo Tore Hagman)

I have sown 29 seeds and keep them outside during winter. Moreover I have simply put five more seeds under some leaves in our garden following a suggestion of the Swedish Ginkgo nursery owner Karl Wilhelm Olers. Hellekis' gardener Åsa Lindqvist has also sown seeds and she keeps some of them indoors and some outdoors. Next spring we will see the result.

The most probable explanation by far for the seeds is 1. Somewhere a male ginkgo has grown large enough to pollinate the Hellekis ginkgo - first a little and this year much more. We are now looking for as many male trees as possible not too far from Hellekis."
Text Kjell Andersson.

1 Kjell Andersson published his articles in the Swedish garden magazine Hemträdgården (6/2013 and 4/2014).
Photos by Tore Hagman.
Thank you Kjell, Tore and Hemträdgården!Contributions by Peter del Tredici, Harvard UniversityGinkgo at Arnold Arboretum (photo Peter del Tredici)
Senior Research Scientist Emeritus Peter Del Tredici of the Arnold Arboretum of Harvard University, also Associate Professor in Practice, Department of Landscape Architecture, Harvard Graduate School of Design, sent me a wonderful photo to show on my website: Ginkgo tree at the Arnold Arboretum taken on November 15, 2014.

He also pointed me to a short article he wrote about the popular Icho Namiki, the Ginkgo lined avenue in Meiji Jingu Gaien Park in Japan. Read his pdf here.

Thank you Peter!
 
 
 

Watch videos of this avenue on YouTube:
 
 Asteroid Ginkgo
Asteroid 85197 (1991 TG5) is named Ginkgo after the Ginkgo biloba tree. It is a main-belt asteroid discovered on October 5, 1991 by F. Borngen and L. D. Schmadel of the Karl Schwarzschild Observatory at Tautenburg, Germany. Read more on Wikipedia and on this site by NASA Jet Propulsion Laboratory, California.
Ron Baalke pointed me to this asteroid on my Twitter. Ginkgo made its closest approach to Earth on December 24, 2014:

New Ginkgo cultivars and names list
The New Ornamentals Society just released a new Ginkgo checklist recognizing 197 different cultivars and over 230 total names. This is part of the subscription to 'Cultivars of woody plants' by Laurence C. Hatch.
A free sample of this document is available at: http://members.tripod.com/~Hatch_L/ginkgo.pdf 
Twitter The Ginkgo TweetsThe Ginkgo Tweets: 2500+ followers on Twitter !
February 2016: 2500+ followers on Twitter. I started The Ginkgo Tweets on February 7, 2013, so -> 
1 unique tree -> 3 years my Ginkgo tweets -> 2500+ followers -> 
Thanks to all my followers !!

Follow me on Twitter: news, photos, videos and more from all over the world !Oliver Sacks: Night of the Ginkgo
"Night of the Ginkgo" by Oliver Sacks in The New Yorker:
"Today in New York—November 13th—leaves are falling, drifting, skittering everywhere. But there is one striking exception: the fan-shaped leaves of the ginkgo are still firmly attached to their branches, even though many of them have turned a luminous gold. One sees why this beautiful tree has been revered since ancient times...........Will it be November 20th, 25th, 30th? Whenever it is, each tree will have its own Night of the Ginkgo. Few people will see this—most of us will be asleep—but in the morning the ground beneath the ginkgo will be carpeted with thousands of heavy, golden, fan-shaped leaves."
Read full piece in The New Yorker of November 24, 2014.Music video:

Chinese song: the Ginkgo leaf is a symbol of love in people's life.
  
blogforumyoutubeGuestbookfollow me on Twitter

 
Bookmark and Share
If you have news/info/photo(s)/videos etc. for my pages then please send me an email:email

Top

HOME - INDEX
 

©  Cor Kwant
Copyright information.